Subansamble pentru electrofiltre
Electrofiltrele sunt utilizate pentru îmbunătăţirea calităţii aerului emis în atmosferă în urma procesului de producţie în centralele termice.

Imbunătăţirea calităţii aerului se obţine prin reţinerea particulelor nocive rezultate în urma arderii în procesul de fabricatie în combinate siderurgice si termocentrale. Prin stoparea emisiei particulelor nocive în aer, se atinge un înalt grad de protejarea mediului înconjurător.

Primele subansamble (rame)au fost montate la Combinatul Siderurgic Salzgitter din Germania.

inapoi...